Arbejdsspørgsmål til Den Stundesløse

Nedenfor finder du arbejdsspørgsmål og opgaver til Ludvig Holbergs stykke Den Stundesløse. Billedet til venstre er fra Grønnegårdsteatrets opsætning i 2009.

 

 

 

 

1. Akt, Scene 2 & 3:

1. Giv en karakteristik af Magdelone udfra hendes handlinger og hendes ønske.

2. Hvordan beskriver Magdelone Vielgeschrey? Sammenlign hendes beskrivelse med Pernilles fra Sc. 1 (Prologen).

3. Kommenter ”I skal nok få det at se.” (Sidste replik i scene 2)

4. Giv et kort resumé af scene 3.

 

1. Akt, Scene 4:

I skal i en gruppe på fire personer indøve den første del af scene 4. (Fra første replik til og med Vielgeschreys replik, der ender med ”Hvad bestiller du, Pernille.”)

De fire personer er: Vielgeschrey, Lars, Christoffer, og Jens.

Det vil være flot – og ganske i overensstemmelse med genrens tradition, hvis I kan indstudere en eller flere ”lazzi” i scenen. Læs om lazzi her.

 

1. Akt, Scene 6, 7 & 8:

Scene 6 er scenen, hvor alt ”eksploderer” omkring Vielgeschrey. Alle river og flår i ham – uden at han reelt laver noget. Leander er netop kommet for at tale med Vielgeschrey, fordi han ønsker at fri til dennes datter, Leonora.

Gruppearbejde. Tid: 20 min.

Gruppe 1: (8 pers.)

I skal indøve og opføre akt 1, scene 6. I må gerne modernisere sproget.

I skal bruge:

1. Vielgeschrey

2. En barber (taler tysk)

3. En skrædder

4. En bonde

5. Leander

6. Pernille

7. 2 skrivere (”Tutti”)

Gruppe 2: (Sc. 6)

Redegør for samtalen mellem Vielgeschrey og Leander, herunder begrebet ”nytte”. Hvad lægger de to personer i begrebet? Kan I se nogen perspektiver til ”jeres” verden?

Gruppe 3:

Læs om begrebet ”enhederne” her og gør rede for det. Find eksempler i scene 6 på ”tidens enhed”. Giv eksempler på Pernilles ”dobbeltspil”.

Gruppe 4:

Læs om begrebet ”dramatisk ironi” her og gør rede for begrebet. Giv eksempler fra scene 7. Hvad er scenens overordnede komiske virkemiddel?

Gruppe 5:

Gør rede for Pernilles åbningsmonolog i scene 8. Karakteriser forholdet mellem Pernille og Leonora. Hvad er det, Pernille pønser på? Kan I sige noget om slutningen på scenen ”Men see! der kommer de”? (Læs om teater-økonomi her.)

 

1. Akt, Scene 9:

1. Giv scenen en overskrift, der opsummerer hovedhandlingen i scenen.

2. Læs om intrige her. Hvad bruger Holberg intriger til i sine stykker? (Hvorfor er det nu, at man kalder perioden ”oplysningstiden”?)

3. Gør rede for, hvad Pernilles intrige går ud på. Hvad skal de personer, der medvirker i intrigen, foretage sig? Prøv at lave en punktopstilling, hvor intrigen gennemgås. Hvad er det første, der skal ske? Hvad skal ske derefter, etc.?

4. I udviklingen af intrigen, hvordan er da samarbejdet/samspillet mellem Pernille og Oldfux?

5. Hvilken metafor bruger Pernille om intrigen?

6. Hvorfor insisterer Pernille på, at Magdelone også skal giftes som en del af intrigen? (Hvad mener hun med ”for en vis Aarsags skyld”?)

7. Læs om metatekst her. Er der eksempler på metatekst-kommentarer i scenen?

8. Læs om kancellistil her. Er der eksempler på kancellistil i scenen?

 

1. Akt, Scene 10 & 11:

1. Hvad er det, der sker i scene 10?

2. Hvorfor siger Pernille ”Mon han ikke af saadan Historie kand blive klog igien”? Læs om ”Oplysningstiden” her.

3. ”Men der kommer Magdelone.” Hvad kalder vi denne type replik?

4. Hvad sker der i scene 11?

5. Karakteriser Magdelone. Hvordan tror I, at hun skal spilles? Hvorfor græder hun hele tiden?

6. Hvad ligger der i replikken ”Han maae gierne bruge ham om Dagen, naar jeg kun ellers maae beholde ham----”?

7. Hvad siger Holberg (via Pernille og Magdelone) om kvinder og fænomenet alder?

 

2. akt, scene 3-10:

Gruppearbejde. Hver gruppe er ansvarlig for fremlæggelsen af ét spørgsmål.

Gruppe 1 (scene 3).

Find en ”overskrift”, der beskriver hovedhandlingen i ”jeres” scene. Find minimum et eksempel på dramatisk ironi. Kommenter Leanders replik ”Allerkiæreste Jomfrue…” Hvad er det for noget med ettaller og nuller? Kommenter Pernilles replik ”Ha ha ha! gid I faar Pokker…” Giv en beskrivelse af scenens slutning.

Gruppe 2 (scene 4).

Find en ”overskrift”, der beskriver hovedhandlingen i ”jeres” scene. Kommenter Pernilles udsagn: ”Hun vil af den Historie lære at blive mere varsom.” Skal man da kunne lære noget af en komedie? Hvilke komiske virkemidler bruger Holberg i sin fremstilling af Vielgeschrey? Kommenter Pernilles sidste replik i scenen. Hvem taler hun til?

Gruppe 3 (scene 5+6).

Find ”overskrifter”, der beskriver hovedhandlingen i ”jeres” scener. Forbered en opførelse af scene 6. I forbindelse med opførelsen skal I reflektere over, hvem Pernille taler til i de replikker, hvor det angives i regibemærkningen, at de siges ”sagte”.

Gruppe 4 (scene 7+8).

Find ”overskrifter”, der beskriver hovedhandlingen i ”jeres” scener. Hvordan taler stykkets rigtige Bogholder i forhold til Oldfux' parodi? Hvad mon Holbergs pointe er her? Kommenter Bogholderens replik ”Man maa sige, hvad man vil…” Hvordan opfører Magdelone sig i scenen? Hvilket karaktertræk er det, der skal spilles 112% på? Hvem taler Pernille til, når regibemærkningerne angiver ”sagte” – og hvem taler hun til i sidste replik?

Gruppe 5. (Scene 9).

Find en ”overskrift”, der beskriver hovedhandlingen i ”jeres” scene. Beskriv den måde Oldfux taler på som advokat. Hvorfor er det nu, at han taler Latin indimellem? Beskriv ”den spanske måde” at diktere breve på. Karakteriser det, der sker fra Oldfux river Vielgeschrey i håret og frem til ”advocatens” exit længere nede på siden. Hvad kan vi kalde dette?

Gruppe 6 (Scene 10).

Find en ”overskrift”, der beskriver hovedhandlingen i ”jeres” scene. AAAARGH!! Hvad er det nu, der sker? Hvorfor taler Oldfux (Han er barber!) nu tysk?? (Hvad siger han, Misse?) Hvad fortæller han om sig selv? Hvor har han studeret – og hvad har han studeret?? Kan I gennemskue, hvori komikken består? Er det ægte fag, han nævner og ægte universiteter? Hvad er det for et bevis for sine kundskaber, som Barberen opstiller? Hvad synes I om beviset? Giv en karakteristik af det, der sker, da Vielgeschrey får nok af barberen. Hvad kalder man den slags ”mellemspil”?

 

3. Akt:

Gruppearbejde (15 min.) Grupperne arbejder med hver deres spørgsmål og er ansvarlige for fremlæggelsen.

Gruppe 1 (scene 1):

Hvilke komiske virkemidler kan I finde i Vielgeschreys monolog? Karakteriser Leonard og hans forhold til Vielgeschrey. Hvad har Vielgeschrey udrettet i dag (ifølge ham selv)? Hvorfor? Karakteriser denne årsag.

Gruppe 2 (scene 2):

Hvordan overbevises Leonard om, at Leonora bør gifte sig med ”Bogholderen”? Kan vi forestille os, at der er noget andet end ordene, der overbeviser ham? Hvilke komiske virkemidler kan I finde i scenen?

Gruppe 3 (scene 3):

Hvad foregår der i scenen? Hvilke komiske virkemidler kan I finde i scenen? Karakteriser Corfitz’ replik: ”Hr. Svoger har giordt vel derudi, saa faar hand en lang Næse.”

Gruppe 4 (Scene 4):

I forhold til løsningen af Pernilles intrige, hvad er da problemet i denne scene? Hvordan klarer Pernille skærene? Hvad er det for noget med den ”Bedemands Stiil”?

*****

Scene 5 tager vi sammen!!

Website templates by JustDreamweaver.com