Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

I materialet fra Ministeriet står der, at assignment 1-2-3 fokuserer "på grammatik, ortografi, tegnsætning og semantik."

I skal :
- "kunne finde og forklare sproglige fænomener i teksten"
- "anvende eksempler fra teksten"
- "ikke lire en regel af fra en grammatikbog men give en forklaring på baggrund af eksemplerne"
- "anvende faglige begreber"

Udvalgte begreber og instrukser:

"Relevant grammatisk terminologi" - brug begreberne, som du har lært og kender fra din grammatikbog. Undgå hjemmelavet terminologi (Se eksemplet til venstre.)

"Angiv hele -leddet" - vær opmærksom på, at et -led kan bestå af flere ord, f.eks. verballeddet til venstre, som består af to hjælpeverber og et hovedverbum.

"Forskelle i betydning og grammatik" - den betydningsmæssige forskel på the sun rises og the sun is rising er f.eks. at den ene sætning udtrykker "vane/faktum" mens den anden udtrykker "det sker lige nu". Den grammatiske forskel er f.eks. 3. persons-s på "rise" i den første sætning og et sammensat verbum med hjælpeverbet "be" og præsens participium i hovedverbet. Simpel tid kontra udvidet tid.

Assignment 1 - 2 - 3 på Engelsk A

Denne side handler om assignment 1 - 2 - 3 på Engelsk A. Du vil få en række forslag til, hvordan du løser opgaverne bedst muligt.

Husk, at du får én samlet karakter til eksamen - og altså ikke en separat karakter for assignment 1 - 2 - 3.

Sådan løser du assignment 1 - 2 - 3 godt:

1. Lær dine hjælpemidler at kende før eksamen og HUSK HOVEDTELEFONER!

Find f.eks. ud af, hvordan man kan finde et emne på minlaering.dk, eller i din grammatikbog, og hvordan din ordbog kan hjælpe dig med at finde ud af ords ordklasser og bøjningsmønstre.

 

2. Læs instruksen grundigt!

I visse af opgaverne bliver du bedt om flere ting. Det er vigtigt, at du løser hele opgaven. Hvis du fx bliver bedt om at forklare forskelle i betydning og grammatik, er det vigtigt, at du gør begge dele. (Se uddybning i den lyseblå boks til højre.)

 

3. Brug eksempler fra teksten!

Enhver kan skrive af fra sin grammatikbog - eller omformulere et par afsnit. Kun ved at bruge eksempler fra teksten kan du vise censor, at du faktisk forstår, hvad du selv har skrevet.

Du skal ikke gøre rede for alt indenfor et emne (f.eks. bøjning af adjektiver), men for det, som eksemplerne peger på. Brug eksemplerne - og hvis du vil gøre rede for alt indenfor emnet alligevel, så skriv "teksten har ikke eksempler på dette", når dette er tilfældet.

 

4. Formulér dine pointer med egne ord - eller husk at angive din kilde, hvis du citerer!

Det er plagiat, når man ikke angiver sine kilder - og det giver normalt ikke bonus ;-)

 

5. Brug relevant grammatisk terminologi!

Undgå hjemmelavet terminologi.

Eksempel:

Forestil dig, at du skal beskrive sætningen He has been singing loudly.

Skriv ikke:

"Det betyder, at han har sunget højt. Det er "he" der synger, så der er -s på. Verbet består af has + been og der er -ing på "singing". Det skete lige nu. "Loudly" betyder at han har sunget HØJT. Man kan spørge "hvordan har han sunget?"

Der er sådan set mange gode pointer her, men besvarelsen er ikke præget af grammatisk terminologi - faktisk kun ordet "verbet".

Skriv i stedet - for eksempel:

"Sætningen består af subjektet "he", verballeddet "has been singing" og adverbiet "loudly". Verballeddet består af to hjælpeverber, "have" bøjet i 3. person singularis, præsens, og "be", som står i perfektum participium, samt hovedverbet "sing", som er bøjet i præsens participium. Verballeddets tid er perfektum, udvidet tid." osv. osv.

Her er der masser af relevant grammatisk terminologi.

 

 

Website templates by JustDreamweaver.com