Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Sprogbeskrivelse i delprøve 1

Her er nogle forslag til hvad du kan undersøge i sprogbeskrivelsesøvelsen i delprøve 1. ("Opgave C")

Normalt vil du blive bedt om at undersøge noget specifikt, så sørg for at dække dette først og fremmest.

Skriv besvarelsen på dansk - og husk eksempler fra teksten. Hold hovedet koldt og brug din sunde fornuft.


  • Hvilken genre er der tale om? Hvordan kommer genren til udtryk i teksten?
  • Hvem er målgruppen? Hvordan kommer det til udtryk i teksten?
  • Hvilket stilleje er anvendt? (Høj stil, kancellistil, talesprog, lav stil etc) Er der brugt slang, dialekt, sociolekt osv?
  • Komposition. Hvordan er teksten bygget op? (Hvis det er vigtigt.)
  • Sætningsopbygning/syntaks. Er teksten præget af en særlig sætningslængde? LIX? Er sætningerne primært parataktiske (sideordnede, og/men) eller hypotaktiske (underordnede, at/selvom/derfor/fordi osv)? Er der mange indskudte sætninger? Er sætningerne knudrede eller ligefremme?
  • Ordvalg/ordklasser. Hvor på abstraktionsstigen befinder teksten sig? Abstrakt/konkret? Er der brugt jargon, fagbegreber, slang eller lign.? Er teksten domineret af et særligt semantisk felt?
  • Hvilke appelformer præger teksten? (Logos, patos, etos)
  • Hvilke retoriske virkemidler/stilfigurer er anvendt? (Metafor, gentagelse. anafor, allitteration, tredeling, retoriske spørgsmål, oxymoron, antitese etc.)
Website templates by JustDreamweaver.com