Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Gode råd til Studieretningsprojektet

 

 • Når du har fået udleveret problemformuleringen, må du ikke gå hjem, før du er sikker på, at du forstår den. Kontakt din vejleder, hvis du er i tvivl.
 • Lav en disposition for arbejdet.
 • Husk at tage backup-kopier og evt. printe ud løbende.
 • Husk, at du skal analysere og vurdere. (Brug Blooms taksonomi i din planlægning.)
 • Husk, at det er de selvstændige afsnit, der skal fylde mest.
 • Husk at bruge både primær- og sekundærlitteratur rigeligt.
 • Sigt efter f.eks. tre litteraturhenvisninger pr. side. Det er vigtigt, at opgaven er veldokumenteret.
 • Husk, at citaterne skal kommenteres.
 • Husk citationstegn (””) hver gang, du anvender noget, du ikke selv har skrevet.
 • Husk at angive alle kilder.
 • Kontrollér, at opgavens layout er ensartet fra start til slut.
 • Husk sidetal.
 • Husk indholdsfortegnelse.
 • Husk blikfang i indledningen.
 • Husk delkapitler.
 • Husk konklusionen.
 • Husk litteraturlisten.
 • Husk det engelske abstract.
 • Læs GRUNDIG korrektur. Læs langsomt. Læs hvad DER STÅR ikke hvad du TROR, DER STÅR.
 • Få en anden til at læse korrektur. Er der uklarheder?
 • Kontrollér, at der er en rød tråd i opgaven. Afsnittene skal hænge logisk sammen.
 • Kontrollér, at indledningen og konklusionen stemmer overens. Når du de mål, du satte dig? Svarer du på ALT i problemformuleringen?
 • Print opgaven i det antal eksemplarer, som skal afleveres. Spørg evt. på skolen.
 • Inden afleveringen skal du som det sidste kontrollere, at de afleveringsklar eksemplarer af opgaven er KOMPLETTE. (Tæl siderne!)
Website templates by JustDreamweaver.com