Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Litteraturhenvisning

Når man har en litteraturliste, bliver det ret nemt at lave litteraturhenvisninger...

- Litteraturhenvisninger bruges til at dokumentere udsagn.

- De bruges til at vise læseren hvilken kilde, man benytter.

- Du skal altid bruge en litteraturhenvisning, når du citerer.

- Du skal også bruge en litteraturhenvisning, når du citerer indirekte (f.eks. via et referat) (Det gælder dog ikke, hvis det citerede er almen viden)

- Litteraturhenvisningen skal være så præcis, at læseren selv kan finde kilden.

- Som hovedregel skal litteraturhenvisningen indeholde: forfatter, titel, forlag, år og sidetal.

- Litteraturhenvisninger til Internettet skal være præcis, som de ser ud på skærmen. Derudover skal de indeholde en dato.

- Litteraturhenvisningen kan placeres enten i en parentes i din tekst, eller i en fodnote.

- Hvis litteraturhenvisningen står i en parentes, anfører man normalt kun forfatternavn og årstal. Læseren kan derefter finde resten i litteraturlisten.

Website templates by JustDreamweaver.com