Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

<>

Eksempel:
Emne/område: folkeviser
Problemfelt: "G. Gladensvend"

Spørgsmål:
Hvad er en folkevise? (Niv. 1)

Hvad handler visen om?
Hvordan er den skrevet?
Hvordan er den bygget op?
Hvorfor handler Germand sådan? (Niv. 2)


Hvorfor er der en trold med?
Hvad er han symbol på? (Niv. 3)


Uden spørgsmålene:
Jeg vil gøre rede for, hvad en folkevise er.
Dernæst vil jeg analysere "Germand Gladensvend" med særligt henblik på tema, skrivestil, opbygning og personkarakteristik.
Endelig vil jeg diskutere, hvorfor der er en trold med og hvad trolden er udtryk for.

Problemformulering

Her får du hjælp til at problemformulere.

I problemformuleringen skal du konkretisere dit emne, så du får et udgangspunkt, du kan arbejde videre med i opgaven.

Problemformuleringen fortæller, hvordan du vil arbejde med opgaven. Den fungerer derfor også som en foreløbig disposition.


Prøv denne arbejdsproces:

  • Stil et spørgsmål, som er vigtigt for dit emne.
  • Find evt. på underspørgsmål.
  • Formuler dine spørgsmål med udgangspunkt i noget, der undrer dig.
  • Undgå spørgsmål, der kan besvares med "ja" eller "nej".

Husk:

Problemformuleringen skal spørge på alle tre niveauer i Bloom's taksonomi:

  1. Redegørelse
  2. Analyse
  3. Vurdering/diskussionBlooms Taksonomi

 

Website templates by JustDreamweaver.com