Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Eksempel:
Bo, min rer, mødte rockere fem
De bad ham, men han ville ej danse med dem.
Han var en dejlig mand, men nu er han død.

Folkeviser
Folkevisekompendiet

Lav din egen folkevise

I skal arbejde i tre-mandsgrupper.

Hver gruppe skal forfatte en folkevise. I skal udarbejde rammerne og baggrunden - og I skal skrive så mange strofer, som I kan nå.

 

Skriv ned undervejs - hver gruppe skal have en referent.

1. Forberedelse:

 • Skal visen forestille at være tidlig, middeltidlig eller sen? Dette har indflydelse på indholdet af skæbne/fri vilje, overtro/kristendom og slægt/individ. Og til en vis grad også på slutningen.
 • Hvilken overgangssituation vil I skildre?
 • Hvem er hovedpersonen?
 • Hvilken overtroisk eller dæmonisk skikkelse forsøger at komme på tværs?
 • Hvad skal der i store træk ske i de tre faser (eksposition, transformation, konsekvens)? Dvs. hvad er plottet? Husk den ofte benyttede model: hjemme, ud, hjem.
 • Hvordan skal visen slutte? Den gode lykke eller den onde lykke?

2. Skrivning:

 • Lav et omkvæd til visen. Det skal udtrykke en følelse, som enten er i kontrast til visens indhold (a la "det går jo nok alligevel") eller i forlængelse af indholdet.
 • Skriv et antal strofer på knittelvers (dvs. der skal være fire trykstærke stavelser pr. vers og parrim.
 • Husk, at der er følgende genretræk:
  • Gentagelser
  • Formelsprog
  • Episk stramhed (visen fokuserer på dramatiske højdepunkter)
  • Masser af direkte tale uden inquit. (Dvs. man skal kunne regne ud, hvem der taler.
  • Spring i tid
  • Syrebadsteknik (personerne er typer - ikke individer)
  • Adfærdsbeskrivende stil (vi får ikke at vide, hvad de tænker, men hvad de gør)

 

 

Website templates by JustDreamweaver.com