Optional Info

Sidebar image descriptionAny information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Folkeviser - Adelens litteratur

Folkeviserne udgør et stykke middelalder-kultur, men de har egentlig ikke meget med "folket" at gøre. De er snarere et udtryk for en hof-kultur. Læs om dem her.

I kulturhistorisk forstand kan vi betragte Middelalderen som en overgangsperiode mellem oldtidens verdensforståelse og en mere moderne.


Folkeviserne kan ikke dateres præcist, da de er overleveret anonymt og mundtligt, men ved at se på tre begrebspar kan vi vurdere, om den enkelte vise er tidlige eller sen. Disse begrebspar er:

Skæbne - fri vilje

Slægt - individ

Overtro - Kristendom

De tidlige viser har en overvægt af værdier fra venstre side af tankestregen. De senere viser har en overvægt af begreberne til højre.

 

Website templates by JustDreamweaver.com